GH - 219

GH-219
เตียง 5 x 6.5 ฟุต แบบพิเศษยกสูง ชั้นล่าง ตู้ใส่หนังสือ บันไดเป็นแบบฝาเปิด ไม้ยางพารา
คะแนนโหวต: ยังไม่มีการโหวตให้คะแนน
Price
53,800.00 บาท