โทรเลย !! : 083-090-1954, 061-841-8558 (ตุ๊กตา)
LINE-ID : newkimheng

GH - 114

PDFPrint
เตียง 3 ชั้น
สามารถแยกตัวบน ลงมาเป็นเตียงเดี่ยว
และตัวล่าง ใช้เลื่อนออกมานอน หรือแยก
เป็นเดี่ยวได้ ความสูงรวม 2.10 ม.

ไม้สัก
ขนาดที่นอน 3.5 x 6.5 ฟุต ราคา 38,800 บาท
ขนาดที่นอน 3 x 6.5 ฟุต ราคา 34,800 บาท

ไม้ยางพารา
ขนาดที่นอน 3.5 x 6.5 ฟุต ราคา 28,800 บาท
ขนาดที่นอน 3 x 6.5 ฟุต ราคา 24,800 บาท
With shipment จัดส่งและติดตั้งที่หน้างาน for 0.00 บาท
24,800.00 บาท
GH-114-2